Temaet for årets verdensbilledlegat:
Frit valg – hvilken historie synes I er vigtig at fortælle?

I år har vi valgt ikke at have et overordnet tema. Vi åbner for jeres bud på, hvilke historier/fortællinger fra hele verden, som I mener er vigtige at fortælle, skal inspirere os som danskere, og give os et fornyet blik og en forbedret forståelse for den verden, vi lever i.

Historierne skal tage afsæt i historier, der er så personlige som muligt, som udspringer af et konkret miljø - og som er realiserbare. 

I skal argumentere for hvorfor netop jeres bud på en historie og en film giver mening for os andre. Og det er vigtigt at I forholder jer til, hvorfor historien er relevant og interessant netop nu. I kan tage udgangspunkt i spørgsmålene herunder, men I skal ikke besvare dem slavisk, og det er heller ikke sikkert, at de alle er lige væsentlige for jeres forslag/idé. Se dem som inspiration til at gøre jeres idé og beskrivelse så interessant og forståelig som muligt. 

 • Historien, budskabet og personer
 • Hvorfor er historien relevant, væsentlig, vigtig at fortælle?
 • Hvorfor er den vigtig for dig/jer? Tag gerne afsæt i jeres personlige udgangspunkt.
 • Er der en person (eller et kollektiv af personer) historien kan fortælles igennem?
 • Har personen et projekt eller noget han/hun vil opnå?
 • Hvad gør denne person, som får os til at forstå og engagere os i historien?
 • Er jeres hovedperson spændende nok til at bære en film? 
 • Er der nok lag i historien, der kan foldes ud i en film? Eller egner projektet sig bedre til en artikel/debatindlæg?
 • Hvad er forhindringerne for at projektet kan lykkes?
 • Er der humor, overraskelse, anderledeshed i historien eller den måde den fortælles på?

Viden, research og projektets realiserbarhed

 • Hvad og hvor meget ved I om temaet, personen, miljøet, landet I vil fortælle om?
 • Hvad har I brug for at vide, for at kunne være sikre på at historien kan fortælles?
 • Hvilke kontakter har I til nogen, der er tæt på historien og som øger sandsynligheden for at I vil kunne fortælle den?

God fornøjelse

Juryen for Verdensbilledlegatet

I forhold til relevans

Det vil være en god ide for relevansen af jeres historie, altså hvorfor er jeres historie vigtig netop nu set i en global kontekst, at I kigge nærmere på FN Verdensmål. I finder mere om verdensmålene her: http://um.dk/da/danida/maalsaetning%20og%20strategi/verdensmaal

Hvordan tænker juryen?

Vi efterspørger idéer, der beriger og fascinerer os, peger fremad og meget gerne udforderer vores gængse forestillinger om livet i udviklingslandene. Gå efter at fortælle os noget, vi ikke ved. Og gerne på en måde, der rummer en lethed - og måske ind imellem fremkalder et smil.

Vi priotiterer idéer, der indeholder en klar, realiserbar idé, en konkret case og hvor der er tænkt over dramaturgi og udvikling i historien.

Søger du i 2017?

Søger du Verdensbilledlegat i 2017?()
()
()
()
Nyhedsbrev tilmeld