FAQ

Er konkurrence kun for studerende?
Hvis jeg nu ikke er studerende, hvad så?
Hvilke lande kan man søge til?
Rejser man officielt eller som turist?
Hvad er temaet?
Skal jeg have et ansøgningsskema?
Kan et hold kun indsende et forslag?
Kan man rejse en? Kan man rejse tre?
Skal vi komme til seminarerne?
Hvilken målgruppe stiler vi efter?
Skal det være dokumentarfilm?
Hvad nu, hvis jeg ikke har kamerakendskab?
Hvad med teknisk udstyr og redigering?
Hvad med copyright?
Skal vi tilbagebetale penge
Hvornår er sidste frist for ansøgning?
Hvem står bag Verdensbilledlegatet?
Søge på flere hold?
Filmens længde?
Kan man søge hvis man har modtaget Danidas Verdensbilledlegat før?
Deadline for aflevering af filmen
Hvad skal vi aflevere hvis vi modtager legatet?

Er konkurrence kun for studerende?
Ja. Konkurrencen retter sig mod fuldtidsstuderende ved videregående uddannelser. Begge deltagere skal være fuldtidsstuderende. Hvis du/I er mellem to videregående studier, regner vi dig også for studerende. Det gælder dog stadig kun videregående uddannelser.
Der er ingen aldersgrænser.
 
Hvis jeg nu ikke er studerende, hvad så?

Hvis man ikke er studerende, kan man søge Danidas oplysningsmidler eller et rejsestipendiat fra Danida. Læs mere på adressen: http://um.dk/da/danida/oplysning/oplysningsbevilling

 
Hvilke lande kan man søge til?

I 2018 gælder landene på DAC-listen (undtagen europæiske lande) i forbindelse med Danidas Verdensbilledlegat.

Forudsætning er, at Udenrigsministeriets Rejsevejledning overholdes. Dvs. før I indsender projektforslag, skal I undersøge det pågældende lands sikkerhedsmæssige situation grundigt. Tjek Udenrigsministeriets rejsevejledninger, og er denne ikke dækkende, skal I læse Storbritanniens rejsevejledning grundigt og følge den.

Der findes pt. restriktioner til en lang række lande. I skal på forhånd læse rejsevejledningerne. Såfremt alle rejser til et land frarådes, vil der ikke kunne gives et Verdensbilledlegat til projektet. Såfremt rejsevejledningen fraråder alle ikke-nødvendige rejser, vil der i visse tilfælde kunne gives et Verdensbilledlegat. Det afhænger af det pågældende land og situationen i landet.

For yderligere spørgsmål bedes I kontakte Aase Mikkelsen, Udenrigsministeriet, Public Diplomacy & Kommunikation, e-mail: asemik@um.dk eller telefon: 33 92 08 58.

 
Rejser man officielt eller som turist?
I vil være omfattet af samme regler som rejsende med rejsestipendiater, der skal optage film ifm. rejsen. Vi anbefaler, at I tager kontakt til rejselandets herværende ambassade for at sikre, at I derfra får fornødne tilladelser til at filme. Eventuelt skal I også have visum. Derudover får I en introduktionsskrivelse fra Danida ("Letter of intent"), som kan hjælpe jer under jeres rejse.
 
Hvad er temaet?

Temaet for årets legatfilm offentliggøres 19. februar 2018 kl. 21.00.

 
Skal jeg have et ansøgningsskema?

I skal bruge det ansøgningsskema, som I fra fredag den 19. februar 2018 vil kunne finde her på sitet. Udfyld skemaet på nettet. Ansøgninger, der fremsendes per almindelige post (snail mail), vil ikke komme i betragtning.
Der skal ikke medsendes bilag. Juryen vurderer ud fra informationerne i den enkelte ansøgning.

 
Kan et hold kun indsende et forslag?
Ja
 
Kan man rejse en? Kan man rejse tre?

Vi har lagt op til, at det er par der rejser. Man søger to personer, kun to kan komme med på seminaret, og kun to bliver inviteret med til den store afslutnings-event. Men selvfølgelig kan I vælge at anvende nogle af de kr. 50.000,- på at betale en tredje person for ydelser, som eventuelt kunne inkludere rejsedeltagelse. Man skal under alle omstændigheder være to ansøgere.

 
Skal vi komme til seminarerne?

Ja, I skal som minium en og meget gerne begge deltage i seminaret. Det foregår i weekenden den 14. & 15. april i Vejle. Kan I ikke deltage denne weekend, skal I ikke søge legatet.

 
Hvilken målgruppe stiler vi efter?
Der stiles ikke efter en bestemt målgruppe. Der vil til hver film blive udarbejdet undervisningsmateriale, som distribueres til elever i grundskole og gymnasier via Uniserver systemet.
 
Skal det være dokumentarfilm?
Nej, der må gerne dramatiseres vha. fortællekneb fra faktion og reality-programmer.
 
Hvad nu, hvis jeg ikke har kamerakendskab?
Søg hjælp i dit netværk, på Internettet og lignende.
 
Hvad med teknisk udstyr og redigering?
Legatmodtagerne skal selv sørge for udstyr og aftaler omkring redigering. Spørg på jeres uddannelsesinstitution eller i jeres netværk. De fleste vil sikkert have mulighed for at låne udstyr og redigere på deres uddannelsesinstitution. Ellers kan man redigere på en PC eller MAC med relevant software installeret.
 
Hvad med copyright?

Danida får visningsret og kan bruge filmen uden begrænsninger (Internet mv.). Herudover beholder I selv rettighederne til filmen. Til de hold der bliver udtaget vil der være en præcis gennemgang af rettighedsforhold på seminaret.
 
Danida vil bruge filmene til at formidle viden om Den 3. Verden ved, f.eks. ved at lave undervisningsmateriale til uddannelsesinstitutioner og bruge enkeltbilleder og klip til markedsføring .
 
I skal være opmærksomme på, at I kun må anvende musik fra Apollo Music i filmen, mere herom på seminaret.
 
Alle legatmodtagere skal underskrive en kontrakt vedr. rettighedsforhold.

 
Skal vi tilbagebetale penge
Skal vi tilbagebetale penge, hvis vi ikke bruger dem, f.eks. hvis en af os bliver syg? Eller hvis filmen bliver skadet? Er pengene skattepligtige?

De 50.000 kr. er et legat og skal derfor ikke leveres tilbage. Pengene skal dække fly, hotel, kost, vaccination, teknik, studie mv. Der gives ikke yderligere tilskud.
Skattemyndighederne stiller krav om dokumentation for udgifter, da overskud er skattepligtigt. Så hvis man ikke bruger de fulde kr. 50.000,- vil man blive beskattet af restbeløbet. Hvis en bliver syg, eller filmen bliver stjålet, må vi se på, hvad vi kan gøre.

 
Hvornår er sidste frist for ansøgning?

Ansøgningsrunden afsluttes mandag d. 19. marts 2018 kl. 12:00. I kan kun ansøge elektronisk via hjemmesiden. Ansøgninger sendt med almindelig post (snail mail) vil ikke komme i betragtning. Ansøgningsskemaet tages af hjemmesiden kl. 12.00 præcis.

 
Hvem står bag Verdensbilledlegatet?

Danidas Verdensbilledlegat uddeles af Danidas Oplysningsudvalg, Udenrigsministeriet. Du kan læse mere om Danida her. En projektgruppe hos Buchs A/S har ansvaret for den praktiske gennemførelse af projektet.

 
Søge på flere hold?

Man kan kun deltage med en ansøgning pr. person.

 
Filmens længde?
Filmen skal være 8-12 minutter.
 
Kan man søge hvis man har modtaget Danidas Verdensbilledlegat før?
Nej, man kan ikke søge hvis man før har modtaget Danidas Verdensbilledlegat.
 
Deadline for aflevering af filmen
Datoen er forskellig fra år til år, se legates kalender.
 
Hvad skal vi aflevere hvis vi modtager legatet?

I skal aflevere følgende hvis I modtager legatet:

  • En kortfilm på 8 - 12 minutter
  • Kort beskrivelse af filmen
  • 2-5 minutters video bag om filmen (sådan lavede vi filmen, det har vi fået ud af det etc., uden musik)
  • 20 sekunders video trailer til markedsføring på Sociale medier (uden musik)
  • 15 stilbilleder til brug for undervisningsmateriale, presse mv samt billedbeskrivelse
  • At levere indhold til mimimum 4 opslag på Danidas Facebook side i perioden maj - december 2018. Opslaget kan fortælle om forberedelse & planlægning, rej-sen, optagelser, udfordringer, kulturmødet, postprodukti-onen, erfaringer mv. Mere info følger på seminaret.
  • At hvert hold afholder minimum to foredrag inden 1. maj 2019
  • Indberetning til Apollo samt DFI’s filmarkiv
 
Søger du i 2018?

Søger du Verdensbilledlegat i 2018?()
()
()
()
Nyhedsbrev tilmeld