BAGGRUND

Legatet uddeles for første gang i 2002. Det gives til 10 hold à to studerende. De ti hold vil få hver et legat på 50.000 kroner, der skal dække alle rejse- og produktionsomkostninger - altså også lokal transport, tolk etc.

Budskabet

Minifilmen skal have en original vinkel, der giver ny viden og en anderledes opfattelse af den tredje verden - langt væk fra de stereotyper vi alt for ofte konfronteres med. Filmen skal kunne appellere til et bredt publikum.